טמקא ניוז

החלטה משמעותית על קיצוץ בכוחות המילואים הכתבה לקח מהתרגיל? מצמצמים כוחות מילואים מתוך רדיו קול חי